Forskningsrapporter mindfulness

Runt om i världen pågår omfattande forskning kring mindfulness och dess effekter. För närvarande publiceras det mer än 800 vetenskapliga artiklar per år, och antalet är i snabbt ökande.

Här kan du ta del av den allra senaste forskningen: www.goamra.org