Hälso- och samhällsekonomisk utvärdering av mindfulness-gruppterapi

Ny intressant studie som visar på hälso-och samhällsekonomiska fördelar med mindfulnessbehandling som utförs på gruppbasis och egna mindfulnessövningar i hemmet, som ett alternativ till induviduell terapi, vilket främst handlar om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studien är från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö och Hälsoekonomiska enheten vid Lunds universitet.

Läs mer om studien här: https://www.lu.se/article/ekonomisk-utvardering-av-mindfulness-gruppterapi