Hem

Önskar du att dygnet hade fler timmar?

Gränserna mellan fritid, arbete, relationer och sociala medier suddas alltmer ut i vårt samhälle och vi förväntas att i princip alltid vara tillgänglig – detta stjäl energi! Balans mellan krav och resurser är ofta svår att uppnå. Ofta är kraven större än resurserna. Pågår detta under en längre tid kan det leda till en ohälsosam stress, så kallad negativ stress.

Genom att lära oss säga nej och sätta gränser, spar vi energi och bättrar på vårt välbefinnande. Stresshantering är ett sätt att lära sig känna igen signalerna och minska den stress man upplever. Det är viktigt att känna igen symptom och göra något åt dem. Stressrelaterade sjukdomar har ökat kraftigt de senaste åren. Det är lätt att fastna i gamla mönster och inte stanna upp och reflektera. Att ta steget från gamla mönster kan kännas svårt, ibland omöjligt, men det finns verktyg till hjälp för att ta steget och göra en förändring. Våga prioritera dig själv och din hälsa! Vi är alla olika individer med olika behov, men det finns verktyg för oss alla.

 

Följ mig på sociala medier