Mindfulness på arbetsplatsen

Hur kan vi skapa förutsättningar så att fler får full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnade? Genom mindfulnessträning kan vi skapa förutsättningar för våra medarbetare att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ökat välbefinnande. Vid etablerad mindfulnessträning i arbetslivet, visar foskning positiva effekter på följande;

  • Förbättrad koncentration
  • Ökad kreativitet
  • Ökad motivation
  • Förbättrade relationer
  • Ökad empatisk förmåga
  • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv

Inspirationsföreläsning
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och vad träning i mindfulness kan ge för effekter vid stress och för återhämtning. Åhörarna får prova på mindfulnessövningar och får med sig verktyg för ett mer hållbart arbetsliv.

Gruppträffar
Jag som instruktör träffar gruppen ett antal gånger beroende på kursupplägg som anpassas efter önskemål och behov. Jag leder deltagarna framåt med hjälp av teori, fomell träning och vardagsövningar.

Egen träning
Med stöd av handledare genomför deltagarna egen träning mellan träffarna med hjälp av internetbaserade träningsprogram.

 

Följ mig på sociala medier