Mindfulness

Vad är Mindfulness och vad gör den för nytta?

Mindfulness eller medveten närvaro är en form av träning som består av att rikta uppmärksamheten på det vi vill och behålla den. Att behålla uppmärksamheten är det svåra. Vi kan inte styra våra tankar som dyker upp, men vi kan träna oss att bara reflektera att tanken kommer. Släppa den och bara låta tanken passera och återigen rikta uppmärksamheten till nuet.  Ett kraftfullt redskap för att möta verkligheten, hur den än ser ut i ögonblicket.

Ju oftare vi gör denna mentala övning medvetet, desto längre kan vi behålla uppmärksamheten på det vi önskar. Att helt enkelt uppmärksamma det liv som pågår här och nu. Leva i nuet helt enkelt…

Med att träna att leva i nuet, kan du också träna på att släppa det jobbiga som varit och inte oroa dig för saker i framtiden som du inte kan påverka just nu. När dessa tankar kommer, låt dem passera och rikta uppmärksamheten på nuet, där du är i ögonblicket.

Finns det verkligen någon annan tidpunkt att leva fullt ut än just nu?

Regelbunden träning av mindulness kan hjälpa dig med följande;

  • Minska din stress
  • Öka förmågan att hantera tidspress
  • Ökat lugn & inre stabilitet
  • Hitta ett sätt att hantera ångest & oro
  • Öka förmågan att fokusera
  • Öka uppmärksamheten
  • Öka förmågan att lyssna
  • Förbättra sömnen

Mindfulness är ingen snabbmetod, utan ett förhållningssätt till livet som kräver daglig övning. Tio till tjugo minuter om dagen räcker för att kunna bidra till att öka livskvaliteten.

Forskning
Runt om i världen pågår omfattande forskning kring mindfulness och dess effekter. För närvarande publiceras det mer än 800 vetenskapliga artiklar per år, och antalet är i snabbt ökande.

Här kan du ta del av den allra senaste forskningen: www.goamra.org

Följ mig på sociala medier