Så här kan du hjälpa en stressad kollega…

Många av oss har idag en kollega som vi märker inte mår bra. Ibland är vi osäkra på hur vi ska bemöta de signaler vi uppmärksammar. Vi kanske inte känner oss bekväma med att fråga hur personen i fråga mår, rädda att såra.
Men det är ok att säga ” jag ser hur du springer fram i korridoren” eller “jag märker att du inte tar dina pauser” “jag märker en frustation hos dig” “jag ser att du stannar kvar när vi andra går hem”. Var inte rädd för att ställa frågan till din kollega om hur han eller hon mår. Var noga med att lyssna in…

Uppmuntra din kollega att prata med sin chef. Det är chefen som har yttersta ansvaret för den psykosociala miljön. Kanske kan du erbjuda dig att vara med som stöd på mötet, om din kollega känner sig bekväm med det.

Är du chef kan du i din roll hjälpa en medarbetare som mår dåligt, med att prioritera (bort) bland arbetsuppgifterna. Kan vara små enkla saker, som att avboka ett möte eller plocka bort en arbetsuppgift. För en person som mår dåligt av stress, kan även den enklaste uppgiften kännas som ett berg att bestiga.

Ett annat bra tips är att öka din egen kunskap om vad långvarig stress kan leda till. Det är värdefullt för alla, inklusive oss själva. Öka din självmedvetenhet genom att fundera vad som stressar dig och vad som hjälper dig i stressade situationer?
Det är också viktigt att komma ihåg att vi alla är olika och påverkas olika. Det som stressar dig, kanske inte stressar din kollega och vice versa.

Ta hand om varandra där ute!