Svensk klassisk massage

Behandlingsform vars fokus ligger på spänningar, smärtor, stramhet, knutor, med mera som uppstått i muskler och i kroppen. En muskelbehandling för generell avslappning och behandling utav värk och spänningar.

Behandlingen inleds av en uppvärmning utav muskler genom diverse strykningar som påverkar musklernas blodcirkulation och förbereder dessa inför de djupare trycken och greppen. När musklerna är redo och uppvärmda, sker nästa fas i behandlingsprocessen, vilket är de starkare greppen och töjningar för att komma åt spänningar, smärtor, stramhet, knutor, med mera som uppstått i musklernas djup. 

Svensk Klassisk Massage fokuserar på att behandla, samt minska risker, för framtida smärtor som orsakats på grund av stress, stelhet, med mera. För bästa effekt rekommenderas en kontinuerlig massagebehandling.

Följ mig på sociala medier